Välkommen till vindkraftskurs.se!

Uppsala Universitet Campus Gotland i samarbete med Nätverket för vindbruk erbjuder här en webbutbildning om vindkraft.

Utbildningen riktar sig i första hand till handläggare i kommuner och länsstyrelser. Syftet är att öka kunskap om vindkraft generellt och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden.

Läs mer och ta del av innehållet under respektive modul. Du väljer själv när och i vilken takt du vill genomföra utbildningen. Samtliga delar av utbildningen är avgiftsfria. Som kursdeltagare behöver du registrera dig i forumet som även ingår som del i kursen.

Modul 1 :
Vindkraftens förutsättningar

Modul 2 :
Miljöpåverkan

Modul 3 :
Prövning och tillsyn