Nytt i vindkraftskurs.se version 3.0

Genom hela kursen har texter, tabeller och figurer uppdaterats med nyheter och aktuell information. Speciellt kan nämnas avsnitten om vindkraft och ljud samt fåglar och fladdermöss som omarbetats och kompletterats med den senaste inom forskningen. Där finns nu också två nyproducerade filmer. Avsnitten om produktionsberäkningar, vindkraftsparkers olika faser och bygglovsfrågor har bearbetats och aktualiserats med bland annat ett par nyproducerade kortfilmer.

Kursen har även fått en översyn av den grafiska designen och typografin har bearbetats för att underlätta läsbarhet och läsupplevelse på skärmen.

OBS! Under menyn ”webbinarier” finns filmerna från webbinarierna 2017. Tillbaka