Läsanvisningar

I vindkraftskurs.se kan du få både bred och djup kunskap om vindkraft. Utbildningen är självinstruerande och interaktiv och du väljer själv om du vill studera hela eller delar av kursen.

Vindkraftskurs.se är uppbyggd av tre moduler:

1. Vindkraftens förutsättningar

2. Miljöpåverkan

3. Prövning och tillsyn

I början på varje modul finns en innehållsförteckning som är interaktiv. Därefter kommer en sida med lärandemål för modulen.

Forum
För kursdeltagare från kommuner, länsstyrelser och relevanta myndigheter finns ett forum där ni kan registerera er för att byta erfarenheter och diskutera frågor.

Tidsåtgång
Att gå igenom hela kursen tar ca 3 dagar beroende på hur intensivt/extensivt du läser. Till detta kommer tid för diskussion i forumet. Du kan även välja att läsa delar i kursen, se innehållsförteckningen i början på varje modul.

Mer info
finns i filmen på startsidan där Olle välkomnar till kursen.