Om ossVindkraftskurs.se
Den första versionen av vindkraftskurs.se lanserades i september 2014. I aktuell version, vindkraftskurs II, har utbildningen uppdaterats, kompletterats och aktualiserats med nytt material. Lansering i september 2016.

Projektgrupp
En projektgrupp vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi Campus Gotland, har genomfört arbetet med Marita Engberg Ekman som projektledare.

Referensgrupp
En referensgrupp med deltagare från centrala myndigheter, kommuner och länsstyrelser har följt utveckling och uppdatering och kommit med många värdefulla tips, råd och synpunkter.

Övriga medverkanden
Flera experter har på olika sätt bidragit till utbildningen. Forskningsprogrammet Vindval har gett tillstånd att använda dess filmer som kursmaterial.

KontaktHar du frågor om utbildningen kontakta

Marita Engberg Ekman, Uppsala universitet Campus Gotland,
Tel 0498-108365. E-post: marita.ekman@geo.uu.se

Daniel Olsson, Uppsala universitet Campus Gotland,
Tel 0498-108247. E-post: daniel.olsson@uadm.uu.se
TACK till alla som hjälpt till att ta fram och även uppdatera vindkraftskurs.se!

Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom Nätverket för vindbruk.