Webbinarium om vindkraft och fåglar


Webbinariet direktsändes måndagen, den 11 september kl. 14.00 - 15.00, och spelades då in. Här nedan kan du se filmen.

Program

Du får veta mer om det senaste inom forskningen kring vindkraft och fågel. Frauke Ecke är universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Fraucke har i sin forskning bland annat deltagit i Vindvals specifika satsning på kungsörn där forskarna studerade vilken betydelse fåglarnas hemområden, biotopval och rörelser har för vindkraftsetableringar. Richard Ottvall är ekologikonsult vid Ottvall et al. Richard är en av forskarna som skrivit Vindvals senaste (maj 2017) syntesrapport om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, vilken bland annat sammanfattar de svenska kontroll- och uppföljningsprogram som genomförts fram till 2015/2016.Frågor till webbinariet

Det kom in många frågor till webbinariet och svaren läggs upp här inom kort.