Länkbibliotek


  Boverket
  Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

  Energimyndigheten
  Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

  Havs- och vattenmyndigheten
  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig myndighet som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

  Naturvårdsverket
  Regeringens centrala miljömyndighet. Arbetar för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.

  Nätverket för vindbruk
  Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse.

  Svensk Vindenergi
  Svensk Vindenergi är branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi.

  Svensk Vindkraftförening
  Svensk Vindkraftförening är öppen för alla men är främst en ägarförening som funnits i 30 år för att främja vindkraften i Sverige. Föreningen ger ut Tidningen Svensk Vindkraft, Sveriges största branschtidning.

  Sveriges Kommuner och Landsting
  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Det är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i landet.

  The Global Wind Energy Council (GWEC)
  GWEC was established in early 2005 to provide a credible and representative forum for the entire wind energy sector at an international level.


  Vindbrukskollen
  Vindbrukskollen är en nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk. Du hittar den på Vindlovs webbplats.

  Vindforsk
  Vindforsk är ett samverkansprogram som löpt under åren 2013–2017 genom samarbete mellan Energimyndigheten, Elforsk AB och företag verksamma inom vindkraftområdet. Inriktningen är framförallt teknisk med forskning inom vindresurser, projektering och etablering, drift och underhåll samt vindkraft i elsystemet. Sedan 2018 är Vindforsk ett industrinätverk.

  Vindlov
  Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för projektet är Energimyndigheten.

  Vindval
  Kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

  Wind Europe
  WindEurope is the voice of the wind industry, actively promoting wind power in Europe and worldwide. It has over 500 members, active in over 50 countries.

  World Wind Energy Association (WWEA)
  WWEA is an international non-profit association embracing the wind sector worldwide, with more than 600 members in around 100 countries. WWEA works for the promotion and worldwide deployment of wind energy technology.