LäsanvisningarI vindkraftskurs.se kan du få både bred och djup kunskap om vindkraft. Utbildningen är självinstruerande och interaktiv och du väljer själv om du vill studera hela eller delar av kursen.

Vindkraftskurs.se är uppbyggd av tre moduler:

1. Vindkraftens förutsättningar

2. Miljöpåverkan

3. Prövning och tillsyn

I början på varje modul finns en innehållsförteckning som är interaktiv. Därefter kommer en sida med lärandemål för modulen.

Att gå igenom hela kursen tar ca 3 dagar beroende på hur intensivt/extensivt du läser. Du kan även välja att läsa delar av kursen.

Mer information finns i presentationsfilmen Välkommen till Vindkraftskurs.se på startsidan.Webbinarier
Information om våra webbinarier, som direktsänds och även kan ses efteråt på denna sida.

Länkbibliotek
Sammanställning över relevanta myndigheter, organisationer, forsknings- och kunskapsprogram rörande vindbruk.

Fördjupning
Här finns referensmaterial samlat om man vill fördjupa sig ytterligare i de olika områdena som tas upp i modulerna

Idébank - lokal nytta
Exempel på lokal nytta eller mervärden som vindkraftsutbyggnad kan medföra där vindkraftsparker etableras.


Om oss
Här finner du mer information om arbetet bakom Vindkraftskurs samt kontaktuppgifter.