Idébank - goda exempel på lokal nytta


Utbyggnaden av vindkraft påverkar miljö, ekonomi och sociala sammanhang - lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

I detta avsnitt kommer vi främst att fokusera på de ekonomiska aspekterna som vindkraftsutbyggnad kan medföra där vindkraftsparkerna byggs. Denna lokala nytta, som också kallas mervärde, kan bestå av bland annat nya arbetstillfällen, ny infrastruktur och nya möjligheter för näringslivet.Frågor

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se och Ulrika Ridbäck ulrika.ridback@geo.uu.se.

Webbinariet och vindkraftskurs.se är aktiviteter inom det nationella Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten. Arrangör är noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket, som tillhör Vindenergigruppen på Campus Gotland Uppsala universitet, Institutionen för Geovetenskaper.