Om ossVindkraftskurs.se
Den första versionen av vindkraftskurs.se lanserades i september 2014. I oktober 2019 lanseras version 4.0, som omfattar nya delar om vindkraftens bidrag till 100 procent förnybar elförsörjning, nätanslutning och lokal nytta samt uppdatering av texter, tabeller, figurer, statistik, rapporter och forskning. Utbildningen har tidigare uppdaterats med nytt material september 2017 (vindkraftskurs 3.0) och en mindre uppdatering i början av oktober 2018.

Projektgrupp
En projektgrupp vid Vindenergi Campus Gotland, Institutionen för geovetenskaper, har genomfört arbetet med Liselotte Aldén som projektledare.

Referensgrupp
En referensgrupp med deltagare från centrala myndigheter, kommuner och länsstyrelser har följt utveckling och uppdatering och kommit med många värdefulla tips, råd och synpunkter.

Övriga medverkanden
Flera experter har på olika sätt bidragit till utbildningen. Forskningsprogrammet Vindval har gett tillstånd att använda dess filmer som kursmaterial.

KontaktFinansiär
Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom Nätverket för vindbruk.


TACK
till alla som hjälpt till att ta fram och även uppdatera vindkraftskurs.se!


Har du frågor om utbildningen kontakta

Ulrika Ridbäck, Uppsala universitet Campus Gotland,
Tel 0498-108365. E-post: ulrika.ridback@geo.uu.se

Liselotte Aldén, Uppsala universitet Campus Gotland,
Tel 0498-108364. E-post: liselotte.alden@geo.uu.se