Webbinarium om Tillsyn – kontrollmetoder och villkor

Webbinarium om tillsyn sändes tisdagen den 15 oktober 2019 kl.14:00–15:00 och spelades då in. Här nedan kan du se filmen.

Program

Du får veta mer om tillsyn av vindkraft vid byggnation och under drift. Frågor som kommer belysas är, bland annat, hur ofta behöver man kontrollera och vad ska omfattas av kontrollerna.

Andreas Wickman, Wickman Vind, Gotland: Andreas är vindkraftkonsult och jobbar med projektutveckling och tillsyn av vindkraftverk under drift. Han har bland annat ansvarat för projekt rörande generationsskiften av vindkraftverk på Näsudden.

Erika Holgersson, Länsstyrelsen Jämtlands län: Erika är miljöskyddshandläggare på Djur- och miljöenheten och arbetar huvudsakligen med tillsyn samt vägledning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken rörande bland annat vindkraft, avloppsreningsverk, sågverk, fysisk planering och hälsoskyddsfrågor.

David Torsson, Nässjö kommun: David är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljöenheten. Han arbetar med tillsynsfrågor på olika områden, däribland vindkraft.

Moderator är Isabel Enström. Isabel har arbetat med energiomställning både genom olika anställningar och politiskt.

 

Frågor till webbinariet

Besvarade frågor:

  • Kan man som tillsynsmyndighet ställa krav på utredning och tillsyn om fladdermöss på en befintlig park som redan fått tillstånd? (52:36)
  • Om det skulle visa sig vara stor påverkan på t ex fladdermöss, kan man då ställa krav på begränsad drift? (56:37)
  • Borde det införas skyddsområden inom ett visst område runt vindkraftverk som allmänheten inte får beträda, t ex vintertid för att undvika olyckor? (58:01)

Obesvarade frågor under webbinariet:

  • Hur ser ni på att ställa krav på att bullermätningar görs med regelbundna intervall under driftsfasen, t.ex. vart 10:e år, för att kontrollera att bullervillkor följs?

Andreas Wickman: Vi har regelbunden uppföljning med kontrollmätning. Vart femte år.
Erika Holgersson: Det ligger inom ramen för VU:s egenkontrollansvar att ha koll på att villkoren följs och man kan tillsynsvägen jobba med att få VU att mäta inom ramen för sin egenkontroll. I annat fall kan man förelägga om att de ska mäta med vissa mellanrum men då behöver man ha belägg för att det är nödvändigt, dvs man behöver ha tillräckliga skäl exempelvis om verken är lokaliserade nära bebyggelse etc. Anser inte att det bara räcker med att myndigheten tycker att det vore bra med mätningar.

  • Om det visar sig att lågfrekvent ljud är en reell störning för närboende, kan man gå in med krav på omprövning utifrån miljöbalken kap. 24?

Erika Holgersson: Det är en svår fråga och kräver en hel del utredningsarbete och att myndigheten har tillräckliga underlag. Men möjlighet till omprövning finns i miljöbalken. Det finns en dom Karsholm M 4959-14 där MD (Växjö Tingsrätt) avslog MPD:s beslut om omprövning av bullervillkor.

  • Enligt 5 § egenkontrollförordningen ska verksamhetsutövaren ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Kan ni ange något om vilka rutiner som är relevanta specifikt för vindkraft?

Andreas Wickman: Vi har fasta sex-månaders kontroller av alla vindkraftverk då en lång rad punkter kontrolleras.

  • Kan ni ge exempel på driftstörningar vid vindkraftverk som faller under underrättelseskyldigheten enligt 6 § egenkontrollförordningen? Vi får sällan/aldrig in underrättelser om driftstörningar och det hade därför varit värdefullt med några konkreta exempel för just vindkraft.

Andreas Wickman: Oljeutsläpp förekommer, ska alltid anmälas.

  • Finns möjlighet att få exempel på egenkontrollprogram för driftsfasen från föreläsarna?

Andreas Wickman: bifogar exempel på egenkontrollprogram för en av parkerna på Näs (Gotland) här

Skrolla till toppen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng