Webbinarium om Tillsyn - kontrollmetoder och villkor


Inställt torsdagen den 19 september 2019 på grund av förhinder med kort varsel. Vi beklagar detta och återkommer med nytt datum inom kort!

Vid frågor, kontakta oss på vindkraftskurs@geo.uu.se.
Program

Du får veta mer om tillsyn av vindkraft vid byggnation och under drift. Frågor som kommer belysas är, bland annat, hur ofta behöver man kontrollera och vad ska omfattas av kontrollerna.

Erika Holgersson, Länsstyrelsen Jämtlands län: Erika är miljöskyddshandläggare på Djur- och miljöenheten och arbetar huvudsakligen med tillsyn samt vägledning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken rörande bland annat vindkraft, avloppsreningsverk, sågverk, fysisk planering och hälsoskyddsfrågor.

Medverkar gör även två föreläsare från kommun respektive vindkraftsindustrin.

Mer information uppdateras löpande.


Frågor till webbinariet

Under sändning kan ni som deltar ställa frågor till medverkande i webbinariet. Det gör ni per epost till vindkraftskurs@geo.uu.se. Ange namn på den person som ni vill ska besvara frågan.