Dilemman

Lärandemål

Genom att ta del av avsnittet får du reflektera över frågor om jäv, mutor, lojalitet och integritet.

Jäv och mutor

Kommer du ihåg Lisas kille Klas? Du var då inne på en fråga om jäv. Andra svåra frågor kan handla om förekomst av mutor.

Dessa frågor är inte specifika för vindkraftärenden utan gäller all myndighetsutövning. Här har vi försökt anpassa frågorna till vindkraftärenden.

 

Klas och Lisa

Jäv

Många människor har starka åsikter om vindkraftsetableringar. Därför får vindkraftärenden ofta en särskild laddning. Det kan finnas extra skäl för Lisa att tänka igenom sin beslutssituation.

Den som är jävig får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk. Bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet. Den som anser sig jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet.

Grundregeln är att om Lisa vid sidan av tjänsten driver den vindkraftfirma som vill bygga det aktuella projektet får hon inte befatta sig med ansökningsärendet. Samma gäller om hon är gift med, sambo med, tidigare gift med eller på annat sätt nära släkt med verksamhetsutövaren.

Om Lisa eller nära släkting har starka personliga intressen för att stoppa ansökan är hon också jävig.

Var öppen!
Det kan vara klokt att vara öppen med sina engagemang. Prata med chefen och i förekommande fall nämndens ordförande så att de vet vilka engagemang du har.

Vad kan hända?
Om en jävig person deltagit i handläggningen kan beslutet upphävas om någon överklagar. Undantag finns för brådskande ärenden och där frågan om jäv uppenbart är utan betydelse. Om jävsfrågan inte uppmärksammas eller inte påtalas eller åberopas sker ingenting med automatik.

Mer om jäv

Lisa tänker

Exempel
En jävfråga kan vara att någon i kommunen som är i beslutande funktion äger mark som påverkas av vindbruksplan och/eller tillståndsärenden. Hur kan detta hanteras?

Diskutera gärna dessa frågor med dina arbetskamrater!

Ideellt engagemang
Att vara en av Naturskyddsföreningens 192 000 medlemmar innebär inte jäv.

Men om Lisa är en drivande ordförande i Chiropterologiska föreningen i Västerbotten och brinner för att skydda taigafladdermusen som kanske finns på etableringsplatsen - är Lisa jävig då?

Bo i närheten
Att bo några kilometer bort och möjligen kunna se verken från tomten innebär inte automatiskt jäv. (Men om Lisa eller familjen själva uppfattar sig som jäviga så ska Lisa anmäla det och inte handlägga ärendet.)

Om kommunanställd som deltar i beslutsprocessen i någon form äger mark som påverkas av vindbruksplan eller tillståndsärende, kan detta vara en möjlig jävsituation?

Om Lisa och sambon bor 550 meter från etableringsplatsen och sambon tänker yttra sig negativt i bygglovärendet - hur ska Lisa ställa sig då?

Köpa ström från verken
Att vara elkund hos Vattenfall innebär inte jäv för den som ska handlägga ett ärende med Vattenfall som sökande. Handläggaren är som elkund en liten del av ett stort kollektiv.

Men om Lisas sambo är med i ett vindkraftkooperativ som söker etableringen - är Lisa jävig då?

Mutor

Närbild på människor som tar för sig vid en buffé

Ingen får erbjuda Lisa pengar för att handlägga ärendet på ett visst sätt. Lisa får inte ta emot pengar.

Vad är OK?
Att bjuda på eller bli bjuden på en kopp kaffe är helt OK i en normal situation. Även då det gäller en kopp kaffe kan det finnas skäl att ta det försiktigt.

En vanlig affärslunch utgör normalt inte muta men kan ifrågasättas. Om det behövs en studieresa och företaget vill arrangera, tacka för erbjudandet men se till att det är kommunen som betalar.

I näringslivet gäller andra regler. En egenföretagare kan inte bli mutad. Politiker och chefer med näringslivsbakgrund kan behöva tänka om då de arbetar i en offentlig verksamhet.

Kommunal tillstyrkan och bygdepeng
I ett tillståndsärende för vindkraft måste kommunen tillstyrka ansökan för att den ska beviljas. Ingen får erbjuda varken kommunstyrelsens ordförande eller någon annan pengar eller andra förmåner för att få fram (eller stoppa) en tillstyrkan.

Men kommunen kan tycka att det är rimligt att vindkraften är med och betalar bygdepeng som kompensation för det intrång man gör i bygden. Hur kan kommunen hantera frågan om bygdemedel och vilka situationer kan detta medföra?

Energimyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken vid tillståndsprövning av vindkraft.

Lojalitet, integritet och konflikter

Vindkraftärenden är ofta laddade, och det kan bli konflikter.

Kommunerna har ofta en tydlig beslutsstruktur. Fastän kommunallagen inte medger avvikande uppfattning i själva beslutet kan handläggarna redovisa sina ståndpunkter i handlingarna. Men lojalitetskonflikter kan uppstå.

Ska handläggaren vara lojal mot den nämnd hon jobbar åt, t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden, lojal mot sin chef (tekniska chefen som sätter lönen), kommunchefen som låter sina synpunkter sippra nedåt i förvaltningen, det dominerande kommunalrådet eller mot lagstiftningen?

Lisa har kommit fram till att miljöanmälan i vindkraftärendet borde godtas av hennes nämnd. Gunnar har kommit till samma slutsats i bygglovsärendet.

Människor i möte

Då ärendet bereds visar det sig att nämndens ordförande vill avslå bygglovansökan och förbjuda verksamheten. Ordföranden verkar få med sig en majoritet inom nämnden. Varför är lite svårt att greppa, men de har kanske lyssnat mer på högljudda vindkraftmotståndare än på sina tjänstemän?

Möjligen kan Gunnar och Lisa argumentera för sin linje och möjligen få politikerna att tänka om. I sådant läge kan det för övrigt vara bra att markera att man som tjänsteman accepterar ordförandens auktoritet och att man håller på de demokratiska reglerna, de folkvalda ska bestämma. Men att man vill redovisa sina fackmässiga synpunkter.

Vad är rätt? Omständigheterna. Reglerna. Konsekvenserna.

Det kan hjälpa att tänka som en katolsk präst då han tar emot bikten. Han har tre bedömningsgrunder: Omständigheterna. Reglerna. Konsekvenserna. Det är alltså inte bara reglerna som bestämmer hans bedömning av vad som är rätt.

Skrolla till toppen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng